برنامه تلویزیونی

دانلود برنامه رانینگ من Running Man

1

دانلود برنامه رانینگ من | Running Man 2015 با زیرنویس فارسی

 قسمت 399 برنامه ی Running Man اضافه شد

زیرنویس فارسی قسمت 392  اضافه شد

توضیحات:

برنامه ی بسیار شاد Working Man | Running Man با زیرنویس انگلیسی که یک برنامه ی ورزشی و طنزه و اعضای Working Man | Running Man در قسمت های مختلف با آیدل ها یا اعضای خود برنامه مسابقه میدن که واقعا هیجان انگیز و نفس گیره..

۵۴۰p ~ 300MB

E01 – E02 – E03 – E04 – E05 – E06 – E07 – E08 – E09 – E10

E11 – E12 – E13 – E14 – E15 – E16 – E17 – E18 – E19 – E20

E21 – E22 – E23 – E24 – E25 – E26 – E27 – E28 – E29 – E30

E31 – E32 – E33 – E34 – E35 – E36 – E37 – E38 – E39 – E40

E41 – E42 – E43 – E44 – E45 – E46 – E47 – E48 – E49 – E50

E51 | E52 | E53 | E54 | E055 | E56 | E57 | E58 | E59 | E60

E61 – E62 –  E63 – E64 – E65 – E66 – E67 – E68 – E69 – E70

E71 – E72 – E73 – E74 – E75 – E76 – E77 – E78 – E79 – E80

E81 – E82 – E83 – E84 – E85 – E86 – E87 – E88 – E89 – E90

E91 – E92 – E93 – E94 – E95 – E96 – E97 – E98 – E99 – E100

E101 – E102 – E103 – E104 – E105 – E106 – E107 – E108 – E109 – E110

E111 – E112 – E113 – E114 – E115 – E116 – E117 – E118 – E119 – E120

E121 – E122 – E123 – E124 – E125 – E126 – E127 – E128 – E129 – E130

E131 – E132 – E133 – E134 – E135 – E136 – E137 – E138 – E139 – E140

E141 – E142 – E143 – E144 – E145 – E146 – E147 – E148 – E149 – E150

E151 | E152 | E153 | E154 | E155 E156 | E157 | E158 | E159 | E160
E161 | E162 | E163 | E164 | E165 | E166 | E167 | E168 | E169 | E170
E171 | E172 | E173 | E174 | E175 | E176 | E177 | E178 | E179 | E180
E181 | E182 | E183 | E184 | E185 | E186 | E187 | E188 | E189 | E190
E191 | E192 | E193 | E194 | E195 | E196 | E197 | E198 | E199 | E200

قسمت ۲۰۱  تا ۲۵۰ از کلیک کنید   –  E202 – E209 – E210 – E211  – E212

E251 l E252 l E253 l E254 l E255 | E256 | E257 | E258 | E259 | E260

E261 | E262 | E263 | E264 | E265 l E266 | E267 | E268 | E269 | E270

E271 | E272 | E273 | E274 | E275 | E276 | E277 | E278 | E279 | E280

E281 | E282 | E283 | E284 | E285 | E286 | E287 | E288 | E289 | E290

E291 | E292 |  E293 | E294 |  E295 |  E296

قسمت ۲۹۷ : سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۲۹۸ : سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۲۹۹ : سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۰۰ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۰۰BTS  سرور آپلودبوی

قسمت ۳۰۱ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۰۲ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۰۳ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۰۴ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی

قسمت ۳۰۵ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۰۶ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۰۷ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۰۸ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۰۹ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۱۰ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۱۱ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۱۲ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۱۳ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۱۴ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۱۵ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۱۶ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

قسمت ۳۱۷ :۵۴۰p  سرور آپلودبوی – سرور تیز فایل

Running.Man.E318.540p.mkv – 281.62 MB
Running.Man.E319.540p.mkv – 280.04 MB
Running Man – 182 [450p].mkv – 363.6 MB
Running.Man.E320.540p.mkv – 288.98 MB
Running.Man.E321.540p.mkv – 277.95 MB
Running.Man.E322.540p.mkv – 278.07 MB
Running.Man.E323.540p.mkv – 317.25 MB
Running.Man.E324.540p.mkv – 276.61 MB
Running.Man.E325..540p.mkv – 275.75 MB
Running.Man.E326.540p.mkv – 277.79 MB
Running.Man.E327..540p.mkv – 268.55 MB
Running.Man.E328..540p.mkv – 283.92 MB
Running.Man.E329..540p.mkv – 286.74 MB
Running.Man.E330..540p.mkv – 281.99 MB
Running.Man.E331.540p.mkv – 258 MB
Running.Man.E332.540p.mkv – 296.75 MB
Running.Man.E333.540p-SS.mkv – 299.97 MB
Running.Man.E334.540p-SS.mkv – 287.44 MB
Running.Man.E335.540p-SS.mkv – 273.05 MB
Running.Man.E336.540p.mkv – 308.24 MB
Running.Man.E337.540p.mkv – 280.99 MB
Running.Man.E338.540p.mkv – 274.06 MB
Running.Man.E339.540p.mkv – 272.36 MB
Running.Man.E340.540p-SS.mkv – 242.94 MB
Running.Man.E341..540p-SS.mkv – 270.52 MB
Running.Man.E342..540p.mkv – 269.16 MB
Running.Man.E343.Part1.S.mkv – 159.07 MB
Running.Man.E343.Part2..mkv – 154.07 MB
Running.Man.E344.540p-SS.mkv – 321.85 MB
Running.Man.E345..mkv – 307.88 MB
Running.Man.E346.540p-SS.mkv – 319.02 MB
Running.Man.E347.540p-SS.mkv – 344.67 MB
Running.Man.E348.540p-SS.mkv – 314.31 MB

E349  :  TizFile  – Upera

E350  :  TizFile  – Upera

E351  :  Uploadboy  – Upera

E352  :  Uploadboy  – Upera

E353  :  Uploadboy  – Upera

E354  :  Uploadboy  – Upera

E355  :  Uploadboy  – Upera

E356  :  Uploadboy  – Upera

E357  :  Uploadboy  – Upera

E358  :  Uploadboy  – Upera

E359  :  Uploadboy  – Upera

E360  :  Uploadboy  – Upera

E361  :  Uploadboy  – Upera

E362  :  Uploadboy  – Upera

E363  :  Uploadboy  – Upera

E364  :  Uploadboy  – Upera

E365  :  Uploadboy  – Upera

E366  :  Uploadboy  – Upera

E367  :  Uploadboy  – Upera

E368  :  Uploadboy  – Upera

E369  :  Uploadboy  – Upera

E370  :  Uploadboy  – Upera

E371  :  Uploadboy  – Upera

E372  :  Uploadboy  – Upera

E373  :  Uploadboy  – Upera

E374  :  Uploadboy  – Upera

E375  :  Uploadboy  – Upera

E376  :  Uploadboy  – Upera

E377  :  Uploadboy  – Upera

E378  :  Uploadboy  – Upera

E379  :  Uploadboy  – Upera

E380  :  Uploadboy  – Upera

E381  :  Uploadboy  – Upera

 E382  :  Uploadboy – upera

E383  :  Uploadboy  – Upera

E384  :  Uploadboy  Upera

E385  :  Uploadboy  – Upera

E386  :  Uploadboy  – Upera

E387  :  Uploadboy  – Upera

E388  :  Uploadboy  – Upera

E389  :  Uploadboy  – Upera

E390  :  Uploadboy  – Upera

E391  :  Uploadboy  – Upera

E392  :  Uploadboy  – Upera

E393  :  Uploadboy  – Upera

E394  :  Uploadboy  – Upera

E395  :  Uploadboy  – Upera

E396  :  Uploadboy  – Upera

E397  :  Uploadboy  – Upera

E398  :  Uploadboy  – Upera

E399  :  Uploadboy  – Upera

کلیک جهت مشاهده لـیست مهمانان هر قسمت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود زیرنویس فارسی برنامه رانینگ من | Running Man 2015

*** این برنامه فقط در تعداد اپیزود های محدودی ترجمه میشه***

منبع زیرنویس : تیم ترجمه آریرانگفا – انجمن هواداران کی پاپ و سایت بیاتوکره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۱

قسمت ۴۶
قسمت ۴۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۲

قسمت ۰۹۱
قسمت ۰۹۲
قسمت ۰۹۳
قسمت ۰۹۴
قسمت ۰۹۵
قسمت ۰۹۶
قسمت ۰۹۷
قسمت ۰۹۸
قسمت ۰۹۹
قسمت ۱۰۰
قسمت ۱۰۱
قسمت ۱۰۲
قسمت ۱۰۳
قسمت ۱۰۴
قسمت ۱۰۸
قسمت ۱۱۵
قسمت ۱۲۰
قسمت ۱۲۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۳

قسمت ۱۲۷
قسمت ۱۳۵
قسمت ۱۳۸
قسمت ۱۵۶
قسمت ۱۶۰
قسمت ۱۶۱
قسمت ۱۶۲
قسمت ۱۶۳
قسمت ۱۶۶
قسمت ۱۶۷
قسمت ۱۶۸
قسمت ۱۶۹
قسمت ۱۷۰
قسمت ۱۷۱
قسمت ۱۷۲
قسمت ۱۷۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۴

قسمت ۱۸۱
قسمت ۱۸۸
قسمت ۱۸۹
قسمت ۱۹۰
قسمت ۱۹۱
قسمت ۱۹۵
قسمت ۱۹۸
قسمت ۲۰۰
قسمت ۲۰۱
قسمت ۲۰۲
قسمت ۲۰۳
قسمت ۲۰۴
قسمت ۲۰۵
قسمت ۲۰۶
قسمت ۲۰۷
قسمت ۲۰۸
قسمت ۲۰۹
قسمت ۲۱۱
قسمت ۲۱۲
قسمت ۲۱۳
قسمت ۲۱۵
قسمت ۲۱۹
قسمت ۲۲۱
قسمت ۲۲۳
قسمت ۲۲۵

ــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۵

قسمت ۲۲۸
قسمت ۲۲۹
قسمت ۲۳۰
قسمت ۲۳۳
قسمت ۲۳۶
قسمت ۲۳۷
قسمت ۲۴۰
قسمت ۲۴۲
قسمت ۲۴۸
قسمت ۲۴۹
قسمت ۲۵۰
قسمت ۲۵۱
قسمت ۲۵۳
قسمت ۲۵۴
قسمت ۲۵۵
قسمت ۲۵۶
قسمت ۲۶۳
قسمت ۲۶۵
قسمت ۲۶۶
قسمت ۲۶۸

قسمت ۲۷۱
قسمت ۲۷۲
قسمت ۲۷۳
قسمت ۲۷۵
قسمت ۲۷۸
قسمت ۲۷۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۶

قسمت ۲۸۰
قسمت ۲۸۱
قسمت ۲۸۲
قسمت ۲۸۳
قسمت ۲۸۴
قسمت ۲۸۹
قسمت ۲۹۰
قسمت ۲۹۱
قسمت ۲۹۳

قسمت 295 جدید

قسمت ۲۹۴
قسمت ۲۹۷

قسمت ۲۹۸

قسمت ۲۹۹
قسمت ۳۰۰
قسمت ۳۰۲
قسمت ۳۰۳
قسمت ۳۰۴
قسمت ۳۰۶
قسمت ۳۰۷
قسمت ۳۱۰
قسمت ۳۱۱
قسمت ۳۱۴
قسمت ۳۱۵
قسمت ۳۱۶
قسمت ۳۱۹
قسمت ۳۲۰

قسمت ۳۲۲
قسمت ۳۲۴
قسمت ۳۲۷
قسمت ۳۲۸

قسمت ۳۳۰

قسمت ۳۳۴
قسمت ۳۴۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۷

قسمت ۳۵۷

قسمت ۳۶۰

قسمت ۳۶۱

قسمت ۳۶۲

قسمت ۳۶۳

قسمت ۳۶۷

قسمت ۳۶۸

قسمت۳۷۶

قسمت۳۷۷

قسمت 378

قسمت 382

قسمت 383

قسمت 384

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال 
2018

قسمت 385.6.8.9

قسمت 390.1.2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیرنویس انگلیسی

E163 | E170 | E212 | E228 l E229 l E230 l E231 l E232 l E233 i E234 l E235 l E236 l E237 l E238
E239 l E240 l E241 l E242 l E243 l E244 l E245 l E246 l E247 l E248 l E249
E250 l E251 l E252 l E253 l E254 | E255 | E256 | E257 | E258 |  E259 | E260
E261 | E262 | E263 | E264 l E265 l E266 l E267 | E268.9 l E270 l E271 | E272
E273 l E274 l E275 l E276 | E277.8 | E279 | E280 – E281.E282 | E283 | E284

E285 – E286 |E287.8.9 | E290 | E291 | E292 | E293 | E294 | E295 | E296 | E297

E298 | E299 | E300 | E301 | E302 | E303 | E304 | E305 | E306 | E307 | E308 | E309

E310 – E311.13 – E314.6 – E317 – E318 –  E319.320 – E321 – E322  – E323.4 – E325

E326 – E327 – E328 – E329 – E330 – E331 – E332 – E333 – E334 – E335 – E336

E337 – E338 – E339 – E340 – E341 – E342 – E343 – E344 – E345 – E346 – E347

E348 – E349 – E350 – E351 – E352.3 – E354 – E355.6 – E357 – E358.9 – E360

E361 – E362 – E363 – E364 – E365.6.7 – E368.9.70 – E371 – E372.3 – E374 – E378E379

1
برچسب ها
نمایش بیشتر

‫50 نظرها

  1. اگر این برنامه را دنبال می کنید پس باید بدونید که تمام قسمت ها ترجمه نمیشه. برای همین زیرنویس انگلیسیش هم گذاشتم که اگر کسی خواست بتونه با زیرنویس انگلیسی ببینه .
   و اینکه اگز این قسمت ترجمه شد اول اینجا قرار می گیره: http://kodrama.ir/subtitles/1943/L3J1bm5pbmctbWFuLXR2/Farsi_Persian/

  1. سلام
   همانطور که در خود پست هم ذکر کردم زیرنویس فارسی فقط برای قسمت های محدودی انتشار پیدا می کنه. و اینکه زیرنویس فارسی قسمت 374 منتظر نشده. البته زیرنویس انگلیسیش هست و می تونید از اون استفاده کنید.

   1. بله درست می فرمایید. اشتباه شده بود. بجای نوشتن زیرنویس انگلیسی قسمت 374 نوشته شده بود زیرنویس فارسی قسمت 374. بنده عذرخواهی می کنم بخاطر مشکل پیش اومده. در ضمن پست اپدیت شد و می تونید قسمت های 376 و 377 و 379 را با زیرنویس فارسی تماشا کنید.

 1. سلام.میشه لطف کنین زیرنویس انگلیسی فصلای اول و بگذارید یا آدرس سایتی که داره رو معرفی کنید.ممنون

  1. سلام
   مطمن باشید تمام زیرنویس های موجود فارسی برای این برنامه تلویزیونی قرار گرفته و کامل ترین ارشیو زیرنویس فارسی هست.

 2. سلام میشه لطفا زیرنویس انگلیسی قسمتایی که نیست رو قرار بدید؟ من خیلی دنبالش گشتم واقعا کلافه شدم خیلی ممنون میشم قرار بدید

  1. سلام
   از منوی سایت وارد جستجوگر زیرنویس بشید و running man را جستجو کنید. قبلش هم زبان مورد نظر را یعنی انگلیسی انتخاب کنید. اونجا دیگه تمام زیرنویس های منتشر شده را راحت می تونید دانلود کنید.

 3. سلام وقتتان بخیر.ممنون از سایت خوبتون.متاسفانه برخی لینک ها منقضی شده.قسمت 204 منقضی هست.لطفا بررسی کنین😢.همه لینک های تیز فایل شاید به مشگل برخوردن😢

  1. این برنامه تعداد قسمت هاش زیاده فک نکنم بتونم قسمت های پاک شده را بشه دوباره آپلود کنی. اما چک می کنم سعی می کنم حلش کنم

 4. سلام خسته نباشید من زیرنویس قسمت 211 و212 رو دان کردم اما زیرنویسشو مثل کد های بی معنی میاره ویندوزم 10 هستش حتی تو گوشی با ام ایکس پلیر هم همینطوریه میشه لطفا بگید چیکار کنم یا ترجمه گروه دیگه رو میتونید معرفی کنید؟

  1. یا بخاطر انکود زیرنویسه یا مشکل زبان ویندوزتونه. با قرار دادن زبان زیرنویش یا همون انکودر زیرنویس در تنظیمات پلیر مورد نظرتون روی Arabic مشکلتون حل میشه

  1. والا من زیرنویسی که مترجمین انتشار دادند را گذاشتم. خودم این برنامه را دنبال نمی کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید