تاریخیسریال کره ایعاشقانهفیلم و سریالکمدی

دانلود سریال کره ای دختر پرروی من – My Sassy Girl

11

دانلود سریال کره ای دختر پرروی من – My Sassy Girl

قسمت 32 پایانی اضافه شد

زیرنویس فارسی قسمت قسمت 32 اضافه شد

مشخصات سریال :

عنوان ها : دختر پرروی من / My Sassy Girl

ژانر : تاریخی ، کمدی ، عاشقانه

تاریخ انتشار : خرداد 96 / May, 2017

تعداد قسمت ها : 16

کارگردان : Oh Jin-Seok

نویسنده : Yoon Hyo-je

شبکه پخش : SBS

خلاصه داستان :

« دختر پرروی من » داستان ملاقات شاهزاده خانم و محقق خوش تیپه – در دوره چوسون رابطه عاشقانه بین Gyunوو (جو وون) و شاهزاده Hyekyung که باعث مشکلاتی میشود…

لینک های دانلود

قسمت ۰۰ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۰۱ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۱ » کیفیت ۴۸۰P :  دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۱ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۱ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۱ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۰۲ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۲ » کیفیت ۴۸۰P :  دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۲ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۲  » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۲ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۰۳ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۳ » کیفیت ۴۸۰P :  دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۳ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۳ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۳ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۰۴ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۴ » کیفیت ۴۸۰P :  دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۴ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۴ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۴ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۰۵ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۵  » کیفیت ۴۸۰P :  دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۵ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۵ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۵ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۰۶ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۶ » کیفیت ۴۸۰P :  دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۶ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۶ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۶ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۰۷ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۷ » کیفیت ۴۸۰P :  دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۷ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۷ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۷ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ _________ __________

قسمت ۰۸ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۸ » کیفیت ۴۸۰P :  دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۸ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۸ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۸ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۰۹ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۹ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۹ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۹ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۹ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم
__________ ___________ __________

قسمت ۱۰ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۰ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۰ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۰ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۰ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم
__________ ___________ __________

قسمت ۱۱ > کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۱ > کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۱ > کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۱ > کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۱ > کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۱۲ > کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۲ > کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۲ > کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۲ > کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۲ > کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۱۳ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۳ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۳ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۳ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۳ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۱۴ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۴ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۴ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۴ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۴ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۱۵ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۵ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۵ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۵ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۵ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۱۶ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۶ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۶ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۶ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۶ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۱۷ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۷ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۷ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۷ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۷ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۱۸ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۸  » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۸ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۸ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۸ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۱۹ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۹ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۹ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۹ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۲۰ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۰ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۰ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۰ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۲۱ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۱ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۱ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۱ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۱ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۲۲ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۲ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۲ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۲ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۲۳ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۳ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۳ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۳ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۳ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۲۴ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۴ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۴ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۴ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۴ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۲۵ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۵ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۵ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۵ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۵ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۲۶ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۶ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۶ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۶ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۶ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۲۷ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۷ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۷ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۷ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۷ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۲۸ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۸ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۸ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۸ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۸ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۲۹ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۹ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۹ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۹ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۹ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۳۰ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۰ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۰ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۰ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۰ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۳۱ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۱ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۱ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۱ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۱ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

قسمت ۳۲ » کیفیت ۳۶۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۲ » کیفیت ۴۸۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۲ » کیفیت ۵۴۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۲ » کیفیت ۷۲۰P : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۲ » کیفیت HD : دانلود با لینک مستقیم

__________ ___________ __________

سریال به پایان رسید

__________ ___________ __________

| لینک های دانلود زیرنویس |

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۰۱

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۰۲

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۰۳

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۰۴

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۰۵

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۰۶

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۰۷

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۰۸

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۰۹

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱۰

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱۱

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱۲

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱۳

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱۴

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱۵

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱۶

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱۷

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱۸

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱۹

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۲۰

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۲۱

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۲۲

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۲۳

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۲۴

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۲۵

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۲۶

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۲۷

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۲۸

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۲۹

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۳۰

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۳۱ و ۳۲

زیرنویس فارسی تمام قسمت ها

 

11
برچسب ها
نمایش بیشتر

‫11 نظرها

 1. سلام لطف کنید زیرنویس ها رو توی یک فایل فشرده قرار بدید که یک جا دانلود کنیم ، اینطوری خیلی بهتره مگه اینکه درآمد کلیکی داشته باشید که توقعی نیست

  1. سلام
   نه دوست عزیز بحث درامد کلیکی نیست واقعا.
   همینطور که می دونید ما سریال ها را در حال پخش که هستند قرار می دیم. برای همین هر قسمتی که میاد زیرنویسشم جداگانه قرار می گیره.
   با این حال چون درخواست داید من جدا گانه فایل همه زیرنویس ها را براتون قرار دادم
   در ضمن می تونید از جستجوگیر زیرنویس داخل سایت استفاده کنی و بدون رد کردن لینک های کوتاه زیرنویس مورد نظرتون هم استفاده کنید

  1. سلام
   این سریال 32 قسمت هست. احتمالا اون اطلاعاتی که در asianwiki هست برای شروع پخشش هست که بروز نشده. الانم اگر تو گوگل سرچ کنید My Sassy Girl drama می بینید که تعداد Episode ها را نوشته 32 قسمت. در ضمن خودم این سریال را دیدم و 32 قسمت بیشتر نداره

  1. دوست عزیز در واقع 16 قسمت هست اما مدتی هست که برای پخش در وبسایت ها به صورت دو پارتی تبدیل میشه پس تعداد قسمت ها دوبرابر میشه اما در حقیقت همون 16 قسمته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید